Dětský kroužek

Dětský kroužek je určen pro děti ve věku 5 – 15 let, děti se učí péči o hospodářské zvířata, koně, pěstování rostlin a vše co patří k základům hospodaření.  Také se přiučí různým dovednostem a řemeslům, vše formou zábavy a dobré nálady 🙂

Dětský kroužek na farmě

Dětské kroužky se konají každý čtvrtek a sobotu od 14hod do 18 hodin.
Cena měsíčního příspěvku je 50 Euro. V případě jednotlivých návštěv 8 Euro/odpoledne

Kontaktujte nás